-

 
DEBATA UCZNIOWSKA

   Mając na uwadze aspekt kształtowania wśród uczniów wrażliwości na drugiego człowieka, przystąpiliśmy do programu profilaktyczno-edukacyjnego „Szkoła z pasją pomagania” prowadzonego przez Hospicjum dla Dzieci Alma Spei.
     Samorząd Uczniowski  zorganizował debatę  poświęconą  tematyce pomagania, zwłaszcza dzieciom nieuleczalnie chorym, podopiecznym  Hospicjum Alma Spei.
    Debata odbyła się w piątek, 16 listopada. W dyskusji uczestniczyli przedstawiciele klas IV-VIII, nauczyciele oraz  rodzice. Gościem specjalnym debaty był pan Robert Rajca –koordynator wolontariatu, który podzielił się z uczestnikami własnymi doświadczeniami
z pracy na rzecz Hospicjum dla Dzieci w Krakowie. Rozmowę z zaproszonym gościem poprzedziła prezentacja krótkiego filmu o działalności Hospicjum Alma Spei.
    Dużą ciekawość uczestników debaty wzbudziła historia chorej genetycznie dziewczynki Mai,  wymagającej  nieustannej troski, sprzętu medycznego i fachowej opieki lekarskiej przez całe swoje życie.
    O swojej działalności wolontariackiej opowiedzieli również uczniowie z klasy VIII, którzy od kilku lat aktywnie uczestniczą w wielu akcjach na rzecz pomocy innym. Chociażby praca w WOŚP, do której zachęciła uczniów pani Iwona Klimowicz, czy też akcje "Góra grosza", "Szlachetna paczka", "Zbieramy nakrętki",  których koordynatorem  jest pani Urszula Kowalska pełniąca  funkcję opiekuna Szkolnego Klubu Wolontariatu.
    Uważamy, że debata była ciekawą formą zdobywania przez uczniów umiejętności prospołecznych i z pewnością zachęci do podejmowania różnych form aktywności wolontariackiej.
    

   

   
 Opracowanie: Joanna Bajer
AKTUALNOSCI                                        KALENDARZ                                          GALERIIA                                            KONTAKT