-

 
PRÓBNA EWAKUACJA W SZKOLE

1 października, w poniedziałek, odbyła się w naszej szkole próbna ewakuacja, której głównym celem było zapoznanie uczniów i pracowników szkoły z praktycznym zastosowaniem procedur dotyczących zachowania się w przypadku wybuchu pożaru lub powstania innego zagrożenia dla życia i zdrowia.

Dokładnie o godzinie 9:15 po usłyszeniu dzwonka alarmowego nauczyciele wraz z uczniami zachowując wytyczne przedostali się dostępnymi drogami ewakuacyjnymi  do punktu zbiórki, którym był plac zabaw przy szkole.

Ewakuacja przebiegła sprawnie i bez paniki.Tekst: Joanna Bajer    

    

  
AKTUALNOSCI                                        KALENDARZ                                          GALERIIA                                            KONTAKT