-

 
SUKCES NASZEJ UCZENNICY W OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE

   Troje uczniów z klasy II wzięło udział w Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim „Myśmy wciąż do niepodległej szli…..” organizowanym przez Stowarzyszenie „Delta” w Ostrowcu Świętokrzyskimna zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej.

    Słowa uznania należą się: Jaśkowi Szymskiemu, Zuzi Goryczce i Natalce Tańculi, którzy podjęli próby pisania własnych wierszy. Mali poeci zgodnie z tematyką konkursu pięknie pisali o dążeniach Polaków do niepodległości i wolności. Wybór finalistów konkursu był naprawdę trudny. Spośród 2400 nadesłanych wierszy z całej Polski jurorzy docenili język poetycki Natalki Tańculi w wierszu pt. „Wiem…”

    Dziękujemy drugoklasistom za chęci i trud włożony w pisanie wierszy. Finalistce Natalce serdecznie gratulujemy ogólnopolskiego sukcesu.

AKTUALNOSCI                                        KALENDARZ                                          GALERIIA                                            KONTAKT