-

 
"NASZA MAŁA BIBLIOTEKA"

   
      Biblioteka naszej szkoły przystąpiła do projektu „Nasza Mała Biblioteka” w ramach programu Kreatywna Europa Kultura, którego „ głównym celem jest promocja czytania wśród najmłodszych i budowanie relacji miedzy wszystkimi uczestnikami przedsięwzięcia: dziećmi, nauczycielami, rodzicami i wydawcami” ze Słowenii, , Estonii, Łotwy i Polski.
    W ramach tego projektu zakupione zostały książki, które wraz z otrzymanymi „Zeszytami Literackimi” uatrakcyjniają prowadzenie zajęć z edukacji czytelniczo-medialnych w klasach młodszych, ze szczególnym wyróżnieniem klasy drugiej. Praca w nich ma wpływ na wyrobienie nawyku czytania ze zrozumieniem. Uczniowie mają sposobność wykazać się kreatywnością w zmaganiach literacko-plastycznych, nawiązać współprace z innymi szkołami, brać udział w konkursach. Czynności te trwać będą w ciągu całego roku szkolnego 2018/19.
     Obecnie jesteśmy już po pierwszym etapie konkursu na „Oryginalny Kącik Czytelniczy” w szkolnej bibliotece. Taki kącik zaistniał w naszej bibliotece, a zdjęcia zostały wysłane do Warszawy do Wydawnictwa EZOP – głównego organizatora projektu. Należy tu nadmienić, że nasi milusińscy chętnie w nim przebywają podczas przerw i przeglądają, szukają pozycji literackich zgodnie ze swoimi zainteresowaniami, a przecież o to w tym wszystkim chodzi.
   


Opracowanie: Helena Dziura

    

  
AKTUALNOSCI                                        KALENDARZ                                          GALERIIA                                            KONTAKT