-

 
ŚLUBOWANIE I PASOWANIE UCZNIÓW KLASY PIERWSZEJ

 Ślubowanie i pasowanie uczniów klas pierwszych jest jedną z najpiękniejszych uroczystości szkolnych”

            12 października 2018 roku o godzinie 10.00 odbyło się Ślubowanie Klasy Pierwszej Szkoły Podstawowej im. S. Wyspiańskiego w Suchorabie. W uroczystości tej wziął udział Dyrektor Szkoły Leszek Prochwicz, grono pedagogiczne, przewodniczący Rady Rodziców Pan Zbigniew Klima, społeczność szkolna oraz licznie zgromadzeni rodzice i goście.
            Klasa pierwsza przygotowała na dzień ślubowania część artystyczną, aby zaprezentować swoje umiejętności i talenty. Dzieci powitały przybyłych gości,  powiedziały słów kilka o sobie, zaśpiewały piosenki. Następnie przeniosły wszystkich w zaczarowany świat baśni. W przedstawieniu „Tomcio Paluch idzie do szkoły” wcieliły się w różne postacie i pokazały swoje zdolności aktorskie. Występ uczniów został nagrodzony gromkimi brawami. Po spektaklu nastąpiła część oficjalna z pełnym ceremoniałem. Uczniowie złożyli przysięgę na sztandar Szkoły. Następnie Pan Dyrektor, przy pomocy symbolicznego pióra, pasował pierwszoklasistów na pełnoprawnych uczniów. Ukoronowaniem aktu pasowania było wręczenie dyplomów. Pierwszakom życzono wielu sukcesów w nauce.
            Następnie przewodnicząca zaprosiła przybyłych gości do sali lekcyjnej pierwszoklasistów, gdzie czekał na nich poczęstunek. Uczniowie poszczególnych klas wręczyli pierwszakom upominki.


       
Tekst i zdjecia: Edyta Świętek
    

    

  
AKTUALNOSCI                                        KALENDARZ                                          GALERIIA                                            KONTAKT