-


-
 
        PROMOCJA SZKOŁY

II miejsce w wojewódzkim
w konkursie „Odblaskowa Szkoła” 

11 grudnia 2014 roku


Gościnnie dzieci naszej szkoły w ośrodku Terapeutyczno-Rehabilitacyjnym dla osób niepełnosprawnych w Radwanowicach Fundacji p. Anny Dymnej

Grudzień  2014 roku


Najbardziej utalentowani uczniowie
nagrali profesjonalną płytę muzyczną
„odblaskowe piosenki” z ich tekstam
 
8 października 2014 roku


Dbamy o patriotyczne wychowanie dzieci

Uroczyste Ślubowanie klasy pierwszej
14 października 2014 roku


OFERTA  NASZEJ SZKOŁY:

  1. Bardzo dobre wyniki nauczania /potwierdzone egzaminami zewnętrznymi i licznymi nagrodami/.
  2. Życzliwe i profesjonalne Grono Pedagogiczne.
  3. Dobrze przygotowana baza dydaktyczna - pracownie: multimedialna, komputerowa, biblioteka.
  4. Ciekawe zajęcia pozalekcyjne rozwijające uzdolnienia: muzyczne, wokalne, szachowe, taneczne, sportowe, językowe, plastyczne.
  5. Pełna opieka  psychologiczno – pedagogiczna.                                          
  6. Wieloletni możni sponsorzy szkoły wspierający naszą placówkę /np.MAN Truck  s/
  7. Opieka  socjalna: stypendia szkolne, gorąca herbatka, obiady.
  8. Dodatkowo  zapewniamy:
  •  opiekę świetlicową dla wszystkich dzieci codziennie od godz. 7.00 do 16.00,
  • darmowy dowóz dzieci z Zabłocia.