- 
        ZAJĘCIA DODATKOWE

   
Dodatkowe  zajęcia  rozwijające  zainteresowania  i  uzdolnienia  dla  dzieci 
w  Szkole  Podstawowej  w  Suchorabie  w  roku  szkolnym  2018/2019.


        Zajęcia  rozwijające  zainteresowania  i  uzdolnienia  uczniów  w  szczególności zajęcia  związane z  kształtowaniem aktywności i kreatywności uczniów:
- kółko  szachowe – opiekun: Joanna  Bajer
- nauka  programowania  dla  dzieci  młodszych – opiekun: Edyta  Świętek,
- kółko  teatralne – opiekun: Urszula  Saganiewicz,
- kółko  matematyczne – opiekun: Urszula  Kowalska
- zajęcia rozwijające uzdolnienia   językowe  z  języka  angielskiego – opiekun: Danuta  Jaskółka
- SKS  dla  dzieci  młodszych  i  starszych – opiekun: Andrzej  Pałka.

Ponadto  społecznie  pracują  chóry  dzieci  młodszych  i  starszych  pod  opieką  odpowiednio: Edyty  Świętek, Urszuli  Saganiewicz  oraz  kółko taneczne  prowadzone  przez  Ewę Lipińską – Glica.

Z a p r a s z a m y   wszystkie  dzieci  szkolne  do  udziału  w  zajęciach.AKTUALNOSCI                                        KALENDARZ                                          GALERIIA                                            KONTAKT