-


ODBLASKOWE PIOSENKIKONCERT KOLĘD I PASTORAŁEK   

    19 stycznia 2020 roku na Zamku Królewskim w Niepołomicach miało miejsce ważne wydarzenie. W dużej zamkowej  sali odbył się koncert kolęd i pastorałek, podczas którego niezwykle piękna sala została wypełniona  ¶wi±teczn± muzyk±. Ów ¶wi±teczny nastrój pojawił się na zamku dzięki chórom, które wszystkim uczestnikom tegorocznego koncertu swym ¶piewem dały odczuć rado¶ć z narodzenia Zbawiciela.

   Cieszymy się, że w¶ród koncertuj±cych byli uczniowie z naszej szkoły. Młodszy chór szkolny za¶piewał pastorałki "Gwiazdy tańczyły", "Kolędnicy wędrownicy" i "Pastorałkę od ucha do ucha", a solista z klasy III Jakub Stawarz  za¶piewał pastorałkę  "O gwiazdo Betlejemska".

   Na zakończenie koncertu wszyscy wspólnie za¶piewali góralsk± pastorałkę  "Oj malu¶ki, malu¶ki". Chórzystom towarzyszył  Zespół Instrumentalny „Ricercar” oraz niepołomicki chór „Cantata”.

   Wszystkich wykonawców uhonorowano kwiatami, a małych artystów słodkimi upominkami. Koncert  kolęd był doskonałym spotkaniem w gronie licznie przybyłych  rodzin i znajomych.

 

  Organizatorzy  serdecznie dziękuj± wszystkim za udział w tak  wyj±tkowym  wydarzeniu kulturalnym.Opracowanie: Joanna Bajer,  Edyta ¦więtekAKTUALNOSCI                                     KALENDARZ                                                      KONTAKT