-


ODBLASKOWE PIOSENKISZKOŁA DO HYMNU  

W pi±tek, 8 listopada nasza szkoła wzięła udział w ogólnopolskiej akcji „Szkoła do hymnu”. Uczniowie wraz z nauczycielami o symbolicznej godzinie 11.11 od¶piewali hymn narodowy.
    Jest to inicjatywa maj±ca na celu upamiętnienie ważnej dla Polaków daty - 11 listopada 1918 roku. Wspólne od¶piewanie hymnu w szkołach i przedszkolach to kontynuacja zeszłorocznej akcji ,,Rekord dla Niepodległej'', do której przył±czyło się ponad 5 mln uczniów i nauczycieli.
    Od¶piewanie „Mazurka D±browskiego” poprzedziła uroczysta akademia z okazji 101. rocznicy odzyskania niepodległo¶ci. Przybliżyła ona piękn± i bohatersk± historię naszego kraju. Przedstawiciele klasy III przypomnieli wszystkim zebranym, czym jest niepodległo¶ć, ¶piewaj±c piosenkę, nawi±zuj±c± do tego tematu. Wspaniałe występy muzyczne przygotowali najmłodsi, a także chór szkolny. Nie mogło zabrakn±ć najważniejszych pie¶ni patriotycznych takich jak „Przybyli ułani pod okienko” czy „Białe róże”.
    Uczczono pamięć Józefa Piłsudskiego, ale również bezimiennych, Nieznanych Żołnierzy, dzięki którym dzisiaj możemy żyć w wolnej Polsce. W tym szczególnym dniu wrócono pamięci± do tych, których nie ma, „bo nie wszystkim pomógł los wrócić z le¶nych dróg, gdy kwitły bzy”.
    Chociaż „w szczerym polu biały krzyż nie pamięta już, kto pod nim ¶pi”, Polacy, w tym młodzież naszej szkoły, PAMIĘTAJˇ o poległych na wojennych frontach.   


   

   

   

   

Opracowanie: Małgorzata Pawłowska

AKTUALNOSCI                                     KALENDARZ                                                      KONTAKT