-


ODBLASKOWE PIOSENKIWIZYTA Z MAN TRUCKS    


    W czwartek, 5 grudnia gościliśmy w naszej szkole delegację z firmy MAN Trucks. Swoją obecnością zaszczycili nas: dyrektor fabryki Thorsten Camphel,  Paulina Olejniczak z działu komunikacji oraz Bogdan Lis, menadżer ds. personalnych. Spotkanie miało charakter kurtuazyjny, potwierdziło również chęć dalszej współpracy w nadchodzącym roku.– Cieszę się, że możemy wspierać akurat taką szkołę jak ta, w Suchorabie. Nieduże, kilkuosobowe klasy, zaangażowani nauczyciele, to sprzyja nauce – podkreślała pani Paulina, koordynatorka współpracy.

    Tematem spotkania była również trwająca już 6 lat współpraca. Dyrektor szkoły Leszek Prochwicz, podkreślał zaangażowanie firmy w rozwój placówki. Podziękował za fundusze, dzięki  którym szkoła od dłuższego czasu wzbogaca swoją bazę o nowoczesne środki edukacyjne. Relacje łączące szkołę z firmą MAN Trucks z dumą nazwał przyjacielskimi, podkreślając w ten sposób wagę i wartość naszej współpracy.

    Na okoliczność spotkania uczniowie, pod opieką nauczycieli przygotowali program artystyczny, na który składały się układy taneczne i kolędy zaśpiewane również w języku niemieckim. Występy uczniów wzbudziły radość wśród przybyłych gości. Po zakończonej akademii dyrektor fabryki przyznał - Wykonanie kolęd przez uczniów w moim ojczystym języku jest dla mnie wielką niespodzianką. Dzieci zaśpiewały bezbłędnie! To spotkanie w szkole to najprzyjemniejszy dzień podczas mojego półrocznego pobytu w Polsce.

    Cieszymy się, że współpraca szkoły z firmą MAN Trucks rozwija się i przynosi wymierne korzyści dla placówki, a także lokalnego środowiska.


Opracowanie: Joanna Bajer


 


AKTUALNOSCI                                     KALENDARZ                                                      KONTAKT