-


ODBLASKOWE PIOSENKI"WSZYSTKO ¦PIEWA"

    Dnia 14 listopada 2019 r. biblioteka szkolna wraz z uczniami klasy VIII wystawiła spektakl pt." Wszystko ¶piewa"- po¶więcony Stanisławowi Moniuszce z okazji Roku Moniuszkowskiego, w 200 rocznicę jego urodzin.
    Akcentem tym przybliżyli¶my społeczno¶ci szkolnej t± Wielk± Postać. Postać  twórcy polskiej opery narodowej, dyrygenta, organisty, pedagoga, dyrektora Teatru Wielkiego w Warszawie.
    Miło było usłyszeć; "Prz±¶niczkę"," Jontka z Opery Halka, " Ten zegar" z Opery Straszny dwór, gdzie na codzień uczniowie nie obcuj± z takim rodzajem muzyki.


   

   

   
Opracowanie: Helena DziuraAKTUALNOSCI                                     KALENDARZ                                                      KONTAKT