-


AKTUALNOŚCI
HISTORIA
PROMOCJA SZKOŁY KONTAKT

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
STATUT SZKOŁY
KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU SZKOŁY 2018/2021
REKRUTACJA
PLAN PRACY 2021/2022
PROGRAM WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNY
WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO
RADA RODZICÓW
KALENDARZ
NAUCZYCIELE
SAMORZĄD UCZNIOWSKI
PLAN NADZORU
OSIĄGNIĘCIA SZKOŁY
ZAJĘCIA DODATKOWE
PRZEDSZKOLE
STATUT PRZEDSZKOLA
PROGRAM WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNY
PLAN PRACY
PLAN NADZORU
PEDAGOGICZNEGO
RODO
ODBLASKOWE PIOSENKI
      

 „CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS”

Program edukacji  antytytoniowej  dla przedszkolaków

Dzieci 5 i 6- letnie z grupy "Kotki"  wzięły udział w programie edukacyjnym pt. „Czyste powietrze wokół nas”. W ramach programu dzieci uczestniczyły w zajęciach dydaktycznych, podczas których obserwowały źródła dymu, poszerzyły swoją wiedzę dotyczącą ich rodzajów i przyczyn wydobywania się, zwiększyły wiedzę na temat szkodliwości dymu papierosowego oraz skutków palenia papierosów. Dowiedziały się, jak należy zachowywać się w zadymionych pomieszczeniach oraz jak sobie radzić, gdy inni palą papierosy.

Dzieci bardzo chętnie uczestniczyły w proponowanych zajęciach warsztatowych i były maksymalnie zaangażowane w te działania. Program ogólnie był ciekawy, przydatny i potrzebny, a także dostosowany do możliwości poznawczych dzieci.

 

   


 

 

Opracowanie: Joanna Bajer, Ewa Lipińska -Glica

 

    
AKTUALNOSCI                                     KALENDARZ                                                      KONTAKT