-


AKTUALNOŚCI
HISTORIA
PROMOCJA SZKOŁY KONTAKT

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
STATUT SZKOŁY
KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU SZKOŁY 2018/2021
REKRUTACJA
PLAN PRACY 2020/2021
PROGRAM WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNY
WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO
RADA RODZICÓW
KALENDARZ
NAUCZYCIELE
SAMORZĄD UCZNIOWSKI
PLAN NADZORU
OSIĄGNIĘCIA SZKOŁY
ZAJĘCIA DODATKOWE
PRZEDSZKOLE
RODO
ODBLASKOWE PIOSENKI"ŚRODOWISKO PONAD WSZYSTKO"Nasza szkoła przystąpiła w tym roku do akcji „Czyste Lasy”. Kampania miała na celu zarówno zebranie śmieci jak i zwiększenie świadomości ekologicznej społeczeństwa lokalnego. 8 października cała społeczność szkolna rozpoczęła wspólne sprzątanie terenu leśnego w Suchorabie, które zakończyło się piknikiem. Następnie 13 października klasa II wraz z wychowawcą kontynuowała sprzątanie najbliższego otoczenia. Celem przedsięwzięcia było zainspirowanie społeczeństwa do różnych działań zmierzających do poprawy naszego środowiska naturalnego, obudzenie wśród dzieci i młodzieży poczucia współodpowiedzialności za stan naszej planety w przyszłości, a także wychowanie w duchu szacunku do przyrody. Jak wynika z danych Organizatorów akcji, rocznie do polskich lasów trafia ponad 100 tysięcy metrów sześciennych śmieci. Z tego względu lasy wymagają od nas specjalnej uwagi i troski. Mamy nadzieję, że podjęte przez naszą szkołę działania, wzbudziły w społeczności lokalnej poczucie troski o stan czystości najbliższego otoczenia, a w szczególności pobliskiego lasu.

 

„Chcąc nie chcąc, my, ludzie, jesteśmy powiązani ze sobą oraz ze wszystkimi roślinami i zwierzętami na całym świecie. Nasze życia łączą się ze sobą. (…) Współdziałanie to nasza natura. Klucz do przeżycia”. Carl Sagan


Opracowanie: Edyta Świętek


                                               
AKTUALNOSCI                                     KALENDARZ                                                      KONTAKT