-


AKTUALNO¦CI
HISTORIA
PROMOCJA SZKOŁY KONTAKT

DEKLARACJA DOSTĘPNO¦CI
STATUT SZKOŁY
KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU SZKOŁY 2018/2021
REKRUTACJA
PLAN PRACY 2020/2021
PROGRAM WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNY
WEWNˇTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO
RADA RODZICÓW
KALENDARZ
NAUCZYCIELE
SAMORZˇD UCZNIOWSKI
PLAN NADZORU
OSIˇGNIĘCIA SZKOŁY
ZAJĘCIA DODATKOWE
PRZEDSZKOLE
RODO
ODBLASKOWE PIOSENKI#SZKOŁA DO HYMNU#


W czwartek, 10 listopada nasza szkoła wzięła udział w ogólnopolskiej akcji „Szkoła do hymnu”. Uczniowie wraz z nauczycielami o symbolicznej godzinie 11.11 od¶piewali hymn narodowy.

Jest to inicjatywa maj±ca na celu upamiętnienie ważnej dla Polaków daty - 11 listopada 1918 roku. Wspólne od¶piewanie hymnu w szkołach i przedszkolach to kontynuacja akcji, która rozpoczęła się w 2018 roku - ,,Rekord dla Niepodległej”.

Od¶piewanie „Mazurka D±browskiego” poprzedziła uroczysta akademia z okazji 104. rocznicy odzyskania niepodległo¶ci. Przybliżyła ona piękn± i bohatersk± historię naszego kraju. Akademię oraz wspaniałe występy muzyczne przygotowali najmłodsi, a także chór szkolny. Zwieńczeniem obchodów był koncert patriotyczny. Nie mogło zabrakn±ć najważniejszych pie¶ni, takich jak „Przybyli ułani pod okienko”, „Szara Piechota” czy „Dzi¶ idę walczyć, mamo”.

Uczczono pamięć nie tylko znanych bohaterów, ale również bezimiennych, Nieznanych Żołnierzy, dzięki którym dzisiaj możemy żyć w wolnej Polsce. W tym szczególnym dniu wrócono pamięci± do tych, których nie ma, „bo nie wszystkim pomógł los wrócić z le¶nych dróg, gdy kwitły bzy”.

Chociaż „w szczerym polu biały krzyż nie pamięta już, kto pod nim ¶pi”, Polacy, w tym młodzież naszej szkoły, PAMIĘTAJˇ o poległych na wojennych frontach.   


Opracowanie:  Małgorzata Pawłowska


                                                 

AKTUALNOSCI                                     KALENDARZ                                                      KONTAKT