-


AKTUALNOŚCI
HISTORIA
PROMOCJA SZKOŁY KONTAKT

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
STATUT SZKOŁY
KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU SZKOŁY 2018/2021
REKRUTACJA
PLAN PRACY 2020/2021
PROGRAM WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNY
WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO
RADA RODZICÓW
KALENDARZ
NAUCZYCIELE
SAMORZĄD UCZNIOWSKI
PLAN NADZORU
OSIĄGNIĘCIA SZKOŁY
ZAJĘCIA DODATKOWE
PRZEDSZKOLE
RODO




ODBLASKOWE PIOSENKI



















10 lat minęło ...
Jubileusz Współpracy  firmy MAN Trucks Niepołomice
z Zespołem Szkolo-Przedszkolnym im. Stanisława Wyspiańskiego w Suchorabie


    Święta Bożego Narodzenia  to okazja nie tylko do spotkań rodzinnych.

    Dnia 9 grudnia 2022 r.  w naszym zespole  odbyło się świąteczne  spotkanie z firmą MAN Trucks Niepołomice, które na stałe wpisało się w kalendarz wydarzeń obu instytucji.

    W spotkaniu  udział wzięli: Dyrektor firmy MAN Trucks Niepołomice ,dr Richard Slovák, Bogdan Lis, manager HR oraz Paulina Olejniczak, specjalista od spraw komunikacji w firmie MAN- przyjaciel szkoły i koordynator współpracy.

   Uroczystość ta  była nie tylko okazją do złożenia  życzeń, ale też do świętowania Jubileuszu 10-lecia wzajemnej współpracy.  Aby przypomnieć sobie początki trzeba sięgnąć pamięcią do 2012 roku. Wówczas  firma MAN Trucks Niepołomice i Szkoła Podstawowa im. Stanisława Wyspiańskiego w Suchorabie zawarły list intencyjny o partnerstwie i wzajemnej współpracy, deklarując tym samym wolę umacniana i wspierania wzajemnych kontaktów. Wdrożenie programu umożliwiło i rozwinęło szeroko pojętą działalność edukacyjno-kulturalną szkoły oraz w znacznym stopniu wpłynęło na poprawę bezpieczeństwa dzieci  w ruchu drogowym.

   Firma MAN Trucks rokrocznie przekazuje uczniom placówki kamizelki i elementy odblaskowe, a z myślą o szkolnych wycieczkach rowerowych zakupiła kaski.
     W dorobku 10-letniej współpracy znajduje się również film edukacyjno-instruktażowy “ “Bezpiecznie na drodze” , płyta “Odblaskowe piosenki” i wydanie  książeczki “Bezpieczna droga”. Angażowanie się firmy w  działania skierowane na popularyzację bezpiecznych zachowań na drodze, liczne lekcje bezpieczeństwa, pokazy, a nawet
 audyt  „Street Driving Test” z udziałem uczniów oraz happeningi są dowodem, że bezpieczeństwo ma dla firmy istotne znaczenie, a obrany wspólny cel  okazał się kluczem do sukcesu.

  Zespół Szkolno-Przedszkolny w Suchorabie  dwukrotnie stawał na podium wojewódzkiego konkursu „Odblaskowa Szkoła”, promującego ideę noszenia odblasków, a Firma MAN Trucks została uhonorowana tytułem „Parnter Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego” za szczególne zaangażowanie w poprawę bezpieczeństwa na drodze.

     Firma MAN Trucks Niepołomice, podobnie jak nasza placówka, jest przedsiębiorstwem rodzinnym. Rokrocznie organizuje Pikniki Rodzinne z artystycznym udziałem uczniów szkoły w Suchorabie.

     Spotkanie Partnerów było okazją do wzajemnych podziękowań, wspomnień  i gratulacji.

    Dopełnieniem wyjątkowego spotkania był występ artystyczny uczniów i przedszkolaków. W magiczny klimat świąt wprowadziły wszystkich kolędy i pastorałki, jak również układy taneczne.

    Na zakończenie spotkania Dyrektor Zespołu Pani Izabela Hytroś wręczyła firmie MAN Trucks Niepołomice okolicznościową statuetkę za zaangażowanie, pomoc w organizacji przedsięwzięć edukacyjnych, realizację planów dotyczących przyszłości szkoły, otwarte serce dla społeczności Zespołu Szkolo-Przedszkolnego w Suchorabie.

     W  przemówierniu okolicznościowym, dyrektor firmy MAN Trucks Pan Richard  Slovák podziękował za owocną współpracę i zapewnił o jej  kontynuacji na koleją dekadę.

 

   Współpraca szkoły w Suchorabie z firmą MAN pokazuje, jak pozytywnie świat biznesu może wpływać na podniesienie standardu szkoły, bezpieczeństwa uczniów oraz jakości edukacji – koordynator współpracy Joanna Bajer.


 



























Opracowanie: Joanna Bajer


                                                 

AKTUALNOSCI                                     KALENDARZ                                                      KONTAKT