-


AKTUALNOŚCI
HISTORIA
PROMOCJA SZKOŁY KONTAKT

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
STATUT SZKOŁY
KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU SZKOŁY 2018/2021
REKRUTACJA
PLAN PRACY 2020/2021
PROGRAM WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNY
WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO
RADA RODZICÓW
KALENDARZ
NAUCZYCIELE
SAMORZĄD UCZNIOWSKI
PLAN NADZORU
OSIĄGNIĘCIA SZKOŁY
ZAJĘCIA DODATKOWE
PRZEDSZKOLE
RODO
ODBLASKOWE PIOSENKIKONKURS PIĘKNEGO CZYTANIA


Dnia 2 grudnia 2022 r. w naszej szkole miał miejsce Biblioteczny Konkurs Pięknego Czytania.

Celem konkursu było rozwijanie zainteresowań literaturą, uwrażliwianie na odbiór słowa pisanego, kształtowanie umiejętności pięknego czytania, rekomendowanie księgozbioru biblioteki szkolnej, a także prezentacja zdolności uczniów.

W rywalizacji konkursowej uczestniczyli chętni uczniowie klasy czwartej, którzy prezentowali wybrany przez siebie fragment baśni, pt. „ Kopciuszek”.

Ocenie podlegała technika głośnego czytania. Duże znaczenie miał również wyraz artystyczny czytanego tekstu, a nawet mimika, gest i radzenie sobie z tremą.

Wszyscy uczniowie pięknie przeczytali fragmenty utworu, zyskując uznanie komisji konkursowej oraz zasłuchanych kolegów i koleżanek z klasy piątej i szóstej.

Jury w składzie: Pani Izabela Hytroś – Dyrektor Szkoły oraz  Pani Urszula Saganiewicz i  Pani  Angelina Kadula, przyznało następujące miejsca:

Miejsce I – Piotr Sosin

Miejsce II – Lena Szewczyk

Miejsce III – Maciej Szymski

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali gratulacje, pamiątkowe dyplomy i drobne upominki, a laureaci także nagrody książkowe.

Piątkowa rywalizacja w pięknym czytaniu przeniosła słuchaczy do świata baśni, była też ciekawą formą nauki i zabawy.

   
Z podziękowaniami

                                                                                bibliotekarz szkolny

                                                                                         Monika Patalita

 

                                                 

AKTUALNOSCI                                     KALENDARZ                                                      KONTAKT