-


AKTUALNOŚCI
HISTORIA
PROMOCJA SZKOŁY KONTAKT

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
STATUT SZKOŁY
KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU SZKOŁY 2018/2021
REKRUTACJA
LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI
PROGRAM WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNY
WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO
RADA RODZICÓW
KALENDARZ
NAUCZYCIELE
SAMORZĄD UCZNIOWSKI
PLAN NADZORU
OSIĄGNIĘCIA SZKOŁY
ZAJĘCIA DODATKOWE
PRZEDSZKOLE
RODO
ODBLASKOWE PIOSENKILABORATORIA PRZYSZŁOŚCI


    W ramach programu Laboratoria Przyszłości 7 grudnia 2022 r. na zajęciach z pierwszej pomocy przedmedycznej pojawiły się w szkole tablice edukacyjne oraz aparat fotograficzny z lampą. Większość tablic edukacyjnych była przygotowana przez uczniów. Ośmioklasiści przedstawili prawidłowy algorytm resuscytacji krążeniowo - oddechowej. Wykonali RKO na fantomie z użyciem AED. Następnie zaprezentowali zakładanie chusty trójkątnej przy unieruchamianiu złamanej kości przedramienia. Warsztatowa lekcja z przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa była bardzo ciekawa i twórcza.


Opracowanie:  Helena Bukowiec


                                                 

AKTUALNOSCI                                     KALENDARZ                                                      KONTAKT