-


AKTUALNOŚCI
HISTORIA
PROMOCJA SZKOŁY KONTAKT

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
STATUT SZKOŁY
KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU SZKOŁY 2018/2021
REKRUTACJA
PLAN PRACY 2020/2021
PROGRAM WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNY
WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO
RADA RODZICÓW
KALENDARZ
NAUCZYCIELE
SAMORZĄD UCZNIOWSKI
PLAN NADZORU
OSIĄGNIĘCIA SZKOŁY
ZAJĘCIA DODATKOWE
PRZEDSZKOLE
RODO
ODBLASKOWE PIOSENKIMOBILNE LABORATORIA DZIEDZICTWA


Uczniowie klas IV-VI Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Suchorabie biorą udział w projekcie „Mobilne Laboratorium Dziedzictwa”. Warsztaty odbywają się w czternastu placówkach szkolnych na terenie gmin: Niepołomice, Gdów, Kłaj, Bochnia i Myślenice. W okresie od października do grudnia 2022 r. będą uczestniczyć w cyklu czterech dwugodzinnych warsztatów. Dwa z nich już za nami.

    Podczas tych zajęć nasza młodzież poznawała m.in. podstawy archiwistyki społecznej, zawodu reportera i przewodnika, poszerzała wiedzę o regionie, a przede wszystkim twórczo wykorzystywała zdobyte umiejętności – przygotowując relacje o zabytkach najbliższej okolicy.

    Celem warsztatów jest propagowanie krajoznawstwa, budowanie relacji między młodymi, a dziedzictwem i kształtowanie postawy obywatelskiej.
 
    Organizatorem spotkań jest działająca na terenie gminy Gdów Fundacja Plenerownia, która tworzy ekomuzeum rozproszone na obszarze między Wieliczką, Niepołomicami, Bochnią, Nowym Wiśniczem i Myślenicami.


 


Opracowanie: Jadwiga Wcisło-Turecka

                                                 

AKTUALNOSCI                                     KALENDARZ                                                      KONTAKT