-


AKTUALNOŚCI
HISTORIA
PROMOCJA SZKOŁY KONTAKT

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
STATUT SZKOŁY
KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU SZKOŁY 2018/2021
REKRUTACJA
LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI
PROGRAM WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNY
WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO
RADA RODZICÓW
KALENDARZ
NAUCZYCIELE
SAMORZĄD UCZNIOWSKI
PLAN NADZORU
OSIĄGNIĘCIA SZKOŁY
ZAJĘCIA DODATKOWE
PRZEDSZKOLE
RODO
ODBLASKOWE PIOSENKIBLIŻEJ PIESKA


   Maluchy z oddziału przedszkolnego „Promyczek” wzięły udział w projekcie Bliżej Pieska pod patronatem miesięcznika Bliżej Przedszkola. Głównym celem projektu było uwrażliwienie dzieci na niesienie pomocy potrzebującym zwierzętom, a także edukacja przedszkolaków z zakresu właściwego zachowania wobec zwierząt.

    W ubiegłym tygodniu nauczyciele przeprowadzili w przedszkolu zajęcia promujące właściwe zachowania wobec zwierząt i wrażliwość na ich krzywdę. Poza tym w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Suchorabie została zorganizowana zbiórka rzeczy dla schroniska prowadzonego przez Krakowskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami. Organizatorem akcji była pani Lila Dębosz. Na zakończenie projektu wszystkie dzieci otrzymały pamiątkowe medale przyjaciół zwierząt.

    Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim przedszkolakom i rodzicom za włączenie się w akcję charytatywną!    OpracowanieIwona Lebiest


                                                                          
AKTUALNOSCI                                     KALENDARZ                                                      KONTAKT