-


AKTUALNOŚCI
HISTORIA
PROMOCJA SZKOŁY KONTAKT

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
STATUT SZKOŁY
KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU SZKOŁY 2018/2021
REKRUTACJA
LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI
PROGRAM WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNY
WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO
RADA RODZICÓW
KALENDARZ
NAUCZYCIELE
SAMORZĄD UCZNIOWSKI
PLAN NADZORU
OSIĄGNIĘCIA SZKOŁY
ZAJĘCIA DODATKOWE
PRZEDSZKOLE
RODO
ODBLASKOWE PIOSENKICZYSTE  LASY


    W czwartek, 20 października przedszkolaki wzięły udział w ogólnopolskiej akcji Czyste Lasy.

    Dzieci, zaopatrzone w worki foliowe i rękawice ochronne, włączyły się do akcji ekologicznej na rzecz poszanowania środowiska i z wielkim zaangażowaniem porządkowały pobliski las. Wszystkie znalezione papierki i inne śmieci, z uśmiechem wrzucały do worka. Po zakończonej pracy na maluchy i starszaki czekała niespodzianka. Dzieci, które uczestniczyły w sprzątaniu lasu otrzymały workoplecak projektu.

     Akcja Czyste Lasy miała na celu nie tylko zebranie śmieci, ale przede wszystkim zwiększenie świadomości ekologicznej i zwrócenie uwagi na to, jak zostawić dobry ślad w naturze.Opracowanie: Iwona Lebiest


                                                                          
AKTUALNOSCI                                     KALENDARZ                                                      KONTAKT