-


AKTUALNOŚCI
HISTORIA
PROMOCJA SZKOŁY KONTAKT

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
STATUT SZKOŁY
KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU SZKOŁY 2018/2021
REKRUTACJA
LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI
PROGRAM WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNY
WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO
RADA RODZICÓW
KALENDARZ
NAUCZYCIELE
SAMORZĄD UCZNIOWSKI
PLAN NADZORU
OSIĄGNIĘCIA SZKOŁY
ZAJĘCIA DODATKOWE
PRZEDSZKOLE
RODO
ODBLASKOWE PIOSENKI
  

KALENDARIUM  ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO  W ROKU SZKOLNYM 2022/2023


I okres:  1 września 2022 r. - 29 stycznia 2023 r.

Termin poinformowania rodziców o przewidywanych ocenach negatywnych: 9 stycznia 2023 r.

Termin poinformowania rodziców o ocenach proponowanych: 16 stycznia 2023 r.

Ostateczny termin wystawienia ocen za I półrocze: 22.01.2023

 

 

II okres: 12 lutego 2023 r. - 23 czerwca 2023 r.

Termin poinformowania rodziców o przewidywanych ocenach negatywnych: 1 czerwca 2023 r.

Termin poinformowania rodziców o ocenach proponowanych: 8 czerwca 2023 r.

Ostateczny termin wystawienia ocen za II półrocze: 14.06.2023

 

 

Zebrania rady pedagogicznej:

 

Organizacyjna

30.08.2022 r.

Zatwierdzenie planów pracy

15.09.2022 r.

Okresowa klasyfikacyjna

23.01.2023 r.

Okresowa analityczna

26.01.2023 r.

Roczna klasyfikacyjna

15.06.2023 r.

Podsumowująca rok szkolny

23.06.2023 r.

 

 

Zebrania z rodzicami:

 

Organizacyjne

19.09.2022 r.

Wywiadówka

24.11.2022 r.

Wywiadówka

26.01.2023 r.

Wywiadówka

27.04.2023 r.

Wywiadówka

06.06.2023 r.

 

 

Termin

Zadanie

1 września 2021 r.

Rozpoczęcie roku szkolnego

13 października 2022 r.

Ślubowanie klasy I i Dzień Edukacji Narodowej

14 października 2022r.

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych z okazji Dnia Edukacji Narodowej

10 listopada 2022 r.

Uroczystość szkolna z okazji Narodowego Święta Odzyskania Niepodległości

6 grudnia 2022 r.

Mikołajki szkolne

22 grudnia 2022 r.

Apel świąteczny/Wigilie klasowe

23 grudnia –31 grudnia 2022 r.

Zimowa przerwa świąteczna

styczeń/luty 2023 r.

Próbny sprawdzian ósmoklasistów

30 stycznia – 12 lutego 2023 r.

Ferie zimowe

14 lutego 2023 r.

Walentynki szkolne

8 marca 2023 r.

Uroczystości klasowe z okazji Dnia Kobiet

21 marca 2023 r.

Pierwszy dzień wiosny

 

Rekolekcje parafialne

6–11 kwietnia 2023 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

23-25 maja 2023 r.

Sprawdzian ósmoklasistów
23.05.2023 r. - język polski

24.05.2023 r. -matematyka

25.05.2023 r. -język obcy

kwiecień /maj 2023 r.

Dni otwarte szkoły

28 kwietnia 2023 r.

Szkolne obchody Święta 3 Maja

26 maja 2023 r.

Szkolne uroczystości związane z Dniem Matki

1 czerwca 2023 r.

Uroczystości związane z Dniem Dziecka

17 czerwca

Święto patrona

23 czerwca 2023 r.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego

 

Dni ustawowo wolne od pracy:

Dzień Wszystkich Świętych – 1 listopada 2022 r.,

Narodowe Święto Niepodległości – 11 listopada 2022 r.,

Boże Narodzenie – 25–26 grudnia 2022 r.,

Nowy Rok – 1 stycznia 2023 r.,

Trzech Króli – 6 stycznia 2023 r.,

Wielkanoc – 9-10 kwietnia 2023 r.,

Święto Pracy – 1 maja 2023 r.,

Święto Konstytucji Trzeciego Maja – 3 maja 2023 r.,

Boże Ciało – 8 czerwca 2023 r.

 

Dodatkowe dni wolne od pracy:

14 października 2022 r,

31 października 2022 r.

2 maja 2023 r.

23-25 maja 2023 r.

9 czerwca 2023 r.

19 czerwca 2023 r

 

 


 

 


 


 

         
AKTUALNOSCI                                     KALENDARZ                                                      KONTAKT