-


AKTUALNOŚCI
HISTORIA
PROMOCJA SZKOŁY KONTAKT

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
STATUT SZKOŁY
KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU SZKOŁY 2018/2021
REKRUTACJA
LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI
PROGRAM WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNY
WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO
RADA RODZICÓW
KALENDARZ
NAUCZYCIELE
SAMORZĄD UCZNIOWSKI
PLAN NADZORU
OSIĄGNIĘCIA SZKOŁY
ZAJĘCIA DODATKOWE
PRZEDSZKOLE
RODO
ODBLASKOWE PIOSENKI    

NAUCZYCIELE ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO W SUCHORABIE  

Izabela Hytroś                                    dyrektor

Joanna Bajer

edukacja wczesnoszkolna, świetlica szkolna

Agnieszka Basista

distoria, wiedza o społeczeństwie, świetlica szkolna

Helena Bukowiec

język niemiecki, edukacja dla bezpieczeństwa

Lila Dębosz

biologia, chemia, fizyka, przyroda

Aneta Dziedzic

wychowanie przedszkolne

Angelina Kadula

język polski, doradztwo zawodowe, świetlica szkolna

Iwona Klimowicz

język angielski, świetlica szkolna

Urszula Kowalska

matematyka, świetlica szkolna

Iwona Lebiest

wychowanie przedszkolne

Ewa Lipińska-Glica

wychowanie przedszkolne

Anna Lorek-Bera

informatyka, technika

Iwona Nowak

język angielski

Krzysztof Nowak

geografia, wychowanie do życia w rodzinie

Andrzej Pałka

wychowanie fizyczne, świetlica szkolna

Monika Patalita

biblioteka szkolna

Małgorzata Pawłowska

język angielski, język polski,  nauczyciel współorganizujący, zajęcia rewalidacyjne

Paździor Marzena

logopeda szkolny, zajęcia rewalidacyjne

Urszula Saganiewicz

muzyka, religia, świetlica szkolna

Natalia Szewczyk

edukacja wczesnoszkolna, pedagog specjalny

Edyta Świętek

edukacja wczesnoszkolna, świetlica szkolna

Mirella Tubielewicz-Gacoń

pedagogog szkolny, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Jadwiga Wcisło-Turecka

plastyka

 

  

               
     


                                             

                                      

                              


           
AKTUALNOSCI                                     KALENDARZ                                                      KONTAKT