-


ODBLASKOWE PIOSENKI


NAUCZYCIELE ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO W SUCHORABIE      


dyrektor szkoły LESZEK PROCHWICZ
wychowanie przedszkolne EWA LIPIŃSKA-GLICA
kształcenie zintegrowane JOANNA BAJER
kształcenie zintegrowane EDYTA  ŚWIĘTEK
kształcenie zintegrowane NATALIA SZEWCZYK
język polski ANGELIKA KADULA
matematyka URSZULA KOWALSKA,  JANUSZ KULPA
chemia, fizyka, biologia LILA DĘBOSZ
geografia  LESZEK PROCHWICZ
muzyka, plastyka,  religia URSZULA SAGANIEWICZ
język angielski IWONA KLIMOWICZ
język niemiecki NATALIA SZEWCZYK
historia, WOS AGNIESZKA BASISTA
informatyka, technika ANNA LOREK-BERA
wychowanie fizyczne ANDRZEJ PAŁKA
nauczyciel wspomagający MAŁGORZATA PAWŁOWSKA
wychowanie do życia w rodzinie KRZYSZTOF NOWAK
religia ks.  JAN JAKUBIEC
biblioteka HELENA DZIURA
sekretariat KATARZYNA TATARA
  

               
     


                                             

                                      

                              


           
AKTUALNOSCI                                     KALENDARZ                                                      KONTAKT