-


ODBLASKOWE PIOSENKI

PROMOCJA SZKOŁY   
ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY
W SUCHORABIE

OFERTA  NASZEJ SZKOŁY:

  1. Bardzo dobre wyniki nauczania /potwierdzone egzaminami zewnętrznymi i licznymi nagrodami/.
  2. Życzliwe i profesjonalne Grono Pedagogiczne.
  3. Dobrze przygotowana baza dydaktyczna - pracownie: multimedialna, komputerowa, biblioteka.
  4. Ciekawe zajęcia pozalekcyjne rozwijające uzdolnienia: muzyczne, wokalne, szachowe, taneczne, sportowe, językowe, plastyczne.
  5. Pełna opieka  psychologiczno – pedagogiczna.                                          
  6. Wieloletni możni sponsorzy szkoły wspierający naszą placówkę /np.MAN Truck  s/
  7. Opieka  socjalna: stypendia szkolne, gorąca herbatka, obiady.
  8. Dodatkowo  zapewniamy:
  •  opiekę świetlicową dla wszystkich dzieci codziennie od godz. 7.00 do 16.00,
  • darmowy dowóz dzieci z Zabłocia.
AKTUALNOSCI                                     KALENDARZ                                                      KONTAKT