-


ODBLASKOWE PIOSENKI
REKRUTACJA UCZNIÓW 2019/2020      

1. Kontynuacja wychowania przedszkolnego.

 - deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

2. Rekrutacja do Punktu Przedszkolnego i oddziału przedszkolnego w szkole ( dotyczy nowo przyjętych dzieci).

- wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola
- oświadczenie o dochodach
- oświadzenie o wielodzietności
- oswiadczenie rodzica o zamieszkaniu dziecka w promieniu  3 km od przedszkola
- oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka
- oświadczenie rodziców o uczęszczaniu rodzeństwa do przedszkola
- oświadczenie o rozliczeniu podatku dochodowego od osób fizycznych
- zaświadczenie o zatrudnieniu

3. Zapisy do klasy pierwszej (dotyczy dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły).

- karta zgłoszenia do klasy I

4. Zapisy do klasy pierwszej (dotyczy dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły).

- wniosek o przyjęcie dziecka do klasy I

AKTUALNOSCI                                     KALENDARZ                                                      KONTAKT