-


AKTUALNOŚCI
HISTORIA
PROMOCJA SZKOŁY KONTAKT

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
STATUT SZKOŁY
KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU SZKOŁY 2018/2021
REKRUTACJA
LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI
PROGRAM WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNY
WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO
RADA RODZICÓW
KALENDARZ
NAUCZYCIELE
SAMORZĄD UCZNIOWSKI
PLAN NADZORU
OSIĄGNIĘCIA SZKOŁY
ZAJĘCIA DODATKOWE
PRZEDSZKOLE
RODO
ODBLASKOWE PIOSENKI

    

 OCHRONA DANYCH  OSOBOWYCH

  1.  INFORMACJA RODO DLA RODZICÓW I OPIEKUNÓW DZIECI/UCZNIÓW.
  2.  INFORMACJA RODO DLA OSÓB INNYCH NIŻ DZIECI I ICH OPIEKUNOWIE, KTÓRYCH DANE PRZETWARZA PLACÓWKA.

AKTUALNOSCI                                     KALENDARZ                                                      KONTAKT