-


AKTUALNOŚCI
HISTORIA
PROMOCJA SZKOŁY KONTAKT
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
STATUT SZKOŁY
KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU SZKOŁY 2018/2021
REKRUTACJA
LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI
PROGRAM WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNY
WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO
RADA RODZICÓW
KALENDARZ
NAUCZYCIELE
SAMORZĄD UCZNIOWSKI
PLAN NADZORU
OSIĄGNIĘCIA SZKOŁY
ZAJĘCIA DODATKOWE
PRZEDSZKOLE
RODO
ODBLASKOWE PIOSENKI

ZAJĘCIA DODATKOWE


Zajęcia dodatkowe w szkole:

1.    Kółko szachowe -klasy I-III

2.    Rytmika -oddział przedszkolny

3.    Zajęcia rozwijające uzdolnienia językowe (dodatkowy angielski)-
klasy I i II

4.    Zajęcia rozwijające uzdolnienia językowe (dodatkowy angielski)-
kl. IV i VII

5.    Szkolne Koło Sportowe

6.    Kółko języka polskiego kl. V

7.    Kółko matematyczne IV

8.    Zajęcia wspomagające dla uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości
i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego realizowane od IX-XII 2021 r.

*  język polski

*  język angielski

* matematyka

* fizyka

 


 

Innowacja pedagogiczna dla uczniów klasy VII pod tytułem

1 obraz wart jest więcej niż 1000 słów, czyli otwieramy się na mówienie
w językach ojczystym oraz obcym dzięki materiałom wizualnym i wspólnemu tworzeniu historyjek.”

 Program innowacji pedagogicznej.

           
AKTUALNOSCI                                     KALENDARZ                                                      KONTAKT